Ekologiczny wysokoenergetyczny pellet
14.06.2018

Fundacja SWT od samego początku swojej działalności zajmowała się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i jego zrównoważonym wykorzystaniem w rozwoju północno-wschodniej Polski.

W latach 2014-2015 Fundacja SWT brała udział w projekcie LIFE + "Drogi do Natury", gdzie głównym obszarem zainteresowania Fundacji była możliwość pozyskania biomasy, w wyniku przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach rosnących wzdłuż dróg (alejach przydrożnych).

Wtedy to Fundacja zainteresowała się tematyką pozyskiwania biomasy i jej zagospodarowania w celu promocji ekologicznego źródła paliwa jakim jest pellet powstały w wyniku przetworzenia odpadów biologicznych.

W trakcie Targów Poleko w Poznaniu nawiązano kontakt z osobami zajmującymi się produkcją karbonizatu w wyniku czego powstał pomysł mieszania karbonizatu z odpadem biologicznym i innymi dodatkami w celu produkcji wysokokalorycznego pelletu.

W czerwcu 2018 roku zapadła decyzja o podjęciu starań pozyskania środków na badania, które mają potwierdzić powyższe założenia. Fundacja przeprowadziła szerokie rozpoznanie związane z rynkiem i możliwościami zbytu wysokokalorycznego pelletu. Wyniki rozpoznania rokują bardzo optymistyczne prognozy sprzedaży. Następnym planowanym przedsięwzięciem związanym z tą tematyką będzie uruchomienie produkcji wysokokalorycznego pelletu. Wnioskodawca nawiązał kontakt z osobami i firmami, które posiadają nieruchomości posiadające wszelką dokumentacje pozwalającą na uruchomienie tego typu zakładu, w celu ich wieloletniej dzierżawy na cele produkcyjne. Osiągnięte przychody w 2017 i 2018 roku pozwalają na aplikowanie o środki z Funduszy UE i środków krajowych. Nawiązano kontakt z inwestorem zainteresowanym wejściem kapitałowym w Projekt, który
zabezpieczyłby wymagany wkład własny. O wynikach powyższych zamierzeń będziemy informować na bieżąco.

PARTNERZY

KONTAKT

Podlaska Fundacja sportu, turystyki i ochrony przyrody SWT
KRS: 0000446793
15-175 Białystok, ul. A.Węgierki 47


www.fundacjaSWT.pl
fundacja@fundacjaSWT.pl


tel: 501 514 981
nr konta: 72 1240 5211 1111 0010 4952 9501


Pokaż większą mapę
SPONSORZY