SPORT

Działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i kultury jazdy poprzez popularyzację rozwoju turystyki i sportów motoryzacyjnych. Organizujemy imprezy sportowe i rekreacyjne o znaczeniu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym – przede wszystkim promujących Podlasie. Propagujemy aktywne formy wypoczynku i wycieczki krajoznawcze.

 

TURYSTYKA

Wspieramy rozwój różnorodnych form kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku w postaci wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu nawiązywania i utrwalania więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi. Upowszechniamy wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawianiu się jego niszczeniu i kształtowaniu potrzeb kontaktu z nieskażoną naturą.

 

OCHRONA PRZYRODY

Propagujemy ideę poszanowania, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki i tradycji. Upowszechniamy działalność edukacyjną z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i współżycia z przyrodą. Wspieramy rozwijanie turystyki zagranicznej oraz krajowej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionu Podlasia. Inicjujemy i wspieramy nowatorskie rozwiązania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, motoryzacji i turystyki motoryzacyjnej.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA, EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

LED to oszczędność, ekologia, bezpieczeństwo. To po to powstała nasza fundacja. Łączymy ekologię ochronę środowiska bezpieczeństwo w motoryzacji.
Dlaczego LED?

Każdy z nas może i powinien wziąć odpowiedzialność za środowisko naturalne i zmniejszenie wpływu na nie w swoim najbliższym otoczeniu, zgodnie z dewizą „Zrównoważone życie zaczyna się w domu.” Przejście na efektywne i ekologiczne oświetlenie LED to jedna z najprostszych metod, aby to osiągnąć. Dioda LED wykorzystuje bowiem 85% mniej energii w porównaniu do żarówek żarnikowych, a czas jej użytkowania wynosi nawet do 20 lat, czyli 20 razy więcej niż w przypadku tradycyjnych żarówek. Diody LED dostępne są w różnych kolorach, zarówno w ciepłych, jak i zimnych odcieniach światła. Ponadto takie żarówki nie zawierają szkodliwej dla zdrowia i środowiska rtęci, mogą też być poddawane recyklingowi. Sklepy z oświetleniem oferują szeroki wybór żarówek LED, dzięki czemu każdy może łatwo wymienić swoje stare żarówki  bez konieczności kupowania nowej lampy. W ten sposób można przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

 

OŚWIETLENIE A EKOLOGIA

Za wystąpienie zmian klimatu w głównej mierze odpowiedzialny jest człowiek. Jego szkodliwy na środowisko wpływ rozciąga się nie tylko na globalna, lecz przede wszystkim lokalna skalę. Na szczęście świadomość proekologiczna ludzi wzrasta i coraz częściej zaczynamy zwracać uwagę na to, w jaki sposób możemy ograniczyć skażenie środowiska. Dobre praktyki podpowiada nam Unia Europejska, która w trosce o ochronę środowiska wypowiedziała wojnę nieefektywnym źródłom światła.

Dzięki Unijnemu Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 244/2009 i rosnącej samoświadomości proekologicznej nieefektywne źródła światła, zwłaszcza klasyczne żarówki, które jeszcze kilka lat temu były w wielu miejscach podstawowym źródłem światła, odchodzą do lamusa. W 2009 roku z rynku zaczęły znikać tradycyjne żarówki – początkowo 100-watowe i mocniejsze, w ciągu następnych dwóch lat na cenzurowanym znalazły się kolejne przedziały mocy żarówek, a w 2016 wynalazek Tomasza Edisona ma ostatecznie zostać zastąpiony nowocześniejszymi, ale przede wszystkim bardziej energooszczędnymi i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami oświetleniowymi. Dobrym i zyskującym coraz większą popularność rozwiązaniem jest rekomendowane przez Komisję Europejską oświetlenie LED-owe, z którego choć nie zawsze w świadomy sposób, korzystamy już na co dzień już od wielu lat. Diody elektroluminescencyjne podświetlają ekrany znacznej części telewizorów, telefonów czy laptopów. Można je znaleźć także w latarkach, oświetleniu rowerowym, a ostatnio coraz częściej również w postaci żarówek, z powodzeniem zastępujących zarówno te tradycyjne, ksenonowe, jak i halogenowe.

PARTNERZY

KONTAKT

Podlaska Fundacja sportu, turystyki
i ochrony przyrody SWT
KRS: 0000446793
15-232 Białystok, ul. A.Mickiewicza 66


www.fundacjaSWT.pl
fundacja@fundacjaSWT.pl


tel: 513 182 597
nr konta: 72 1240 5211 1111 0010 4952 9501

SPONSORZY